Väčšina zákazníkov používa pri hľadaní služieb a výrobkov internet, preto máme na svojej stránke konkrétne údaje o nás, ponúkaných službách ako i o kontaktoch.

Cieľom Elektroinžinieringu je prezentácia našej práce na Slovensku ale máme aktivity i v rámci EU najviac v ČR Firmu sme vytvorili preto, aby sme uspokojili rastúci dopyt po službách a výrobkoch, ktoré ponúkame. Naše normy kvality vychádzajú z potrieb a očakávaní zákazníka.


Tím, ktorý táto značka spája má jednoznačný cieľ – maximálne uspokojenie potrieb zákazníka. Veľký dôraz kladieme na všestrannosť, komplexnosť a kvalitu služby.Čítaj viac   


Copyright 2010 Elhart studio. All Rights Reserved.
Vitajte na našej webovej stránke

Zaujíma Vás kto vie vybaviť Vašu požiadavku - na tejto stránke sa to dozviete.
     
HOME                    SLUŽBY             PODMIENKY            KONTAKT          NAPÍŠTE NÁM
Ďakujeme za návštevu našej firemnej webovej stránkyElektroinžiniering vznikol v roku 2010, kde sa stretli odborníci z viacerých oblastí energetiky a stavebníctva.


Naše skúsenosti a kvalita to je Vaša istota !

                      


Slovak
Germany
Poland
Russia
Ing. Ján Harant - čestný prezident združenia
Elektroižiniering  aktívne pôsobí v oblasti ekologických obnoviteľných zdrojov a spolupracuje pri ich návrhoch a realizáciách. Zaoberáme sa výstavbou fotovoltických elektrární a  FVZ, bioplynových staníc na výrobu el.energie a tepla. V celom prípravnom a realizačnom procese zabezpečujeme administratívno-legislatívnu komunikáciu s príslušnými organizáciami i úradmi, až do úspešného ukončenia a odovzdania celého diela investorovi.